Сертификаты

Сертификаты

КМ-МПМ. Сертификат Минкомсвязи на маршрутизатор пакетов по протоколу IP
КМ-МПМ. Сертификат ФСБ на СКЗИ М-479К
КМ-МПМ. Сертификат ФСБ на СКЗИ М-479Р
КМ-МПМ. Сертификат ФСБ на СКЗИ М-479Р1
КМ-МПМ. Сертификат ФСБ на СКЗИ М-479Р2
КМ-МПМ. Сертификат ФСБ на СКЗИ М-479Р2К
КМ-МПМ. Сертификат ФСБ на СКЗИ М-479Р4К
Dionis-NX. Сертификат Минкомсвязи на маршрутизатор пакетов по протоколу IP
Сертификат на DioNIS-NX версия СПО 1.2.12
Dionis-NX. Сертификат ФСТЭК на МЭ тип «А» 2-го класса защиты и на СОВ уровня сети 2-го класса защиты
Disec. Сертификат ФСБ на СКЗИ по классам КС1, КС2, КС3
МГК. Сертификат ФСБ на СКЗИ по классам КС1, КС2 и КС3
Сертификат ФСБ на СКЗИ по классам КС1
Сертификат ФСБ на СКЗИ по классам КС2
Сертификат ФСБ на СКЗИ по классам КС3

Админ